משוב לתוכנית מסופקות ומעונגות

מוגן: מסופקות ומעונגות מחזור 2

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.